Startom sa parkinga ribljaka Baranda (na kome počinje zona odakle se mogu posmatrati ptice na ribljaku ili na par kilometara udaljenoj lokaciji “Pečena slatina”, pa preko njega nasipom sa druge strane ribnjaka se može stazom dugom 6.2 km stići do Sakula. (za prolazak treba pribaviti dozvolu vlasnika ribnjaka). U ovoj zoni je, ipak, najjednostavnije ići stazom “Sakule” koja, u stvari, put od Opova pa sve do Idvora u dužini od 19.7 kilometara koji se završava u samom centru Idvora ispred Narodnog doma Mihajla Pupina. Uz put se mogu videti i ribnjaci u Barandi i Sakulama na kojima se mogu posmatrati ptice. Baranda kao novu atraktivnost ima filmski studio i lokacije na kojima su snimane mnoge savremene serije i filmovi. Iz Sakula se, prateći obalu Tukoša koji teče paralelno sa Tamišom i čini zanimljivi mrežu vodotokova i meandara stazom dugom 8.3 km ili ne naročito opterećenim putem 6.8 km stići do Idvora u kome se može obići Muzej Mihajla Pupina. Pešačenje i vožnja biciklom se u ovoj zoni obavljaju na levoj obali Tamiša i staze su još neuređenije od staza u prethodnim zonama. Na, žalost ovde prestaje povezanost zona i mogućnost neprekidane šetnje ili vožnje u dolini reke Tamiš.