Ovo je zona koja je velika po prostranstvu koje zauzima, i to prostoru na kome se osim Sečnja koji se, na kratkom delu obale nalazi na Tamišu, ne nalaze naselja, pa se samim tim može loviti u pravoj “divljoj” okolini. Nekoliko lokacija dostupnih ili sa vode ili kopna nalaze se duž cele zone na kojima se love šaran, bela riba i štuka.