Sportski ribolov je tradicionalno razvijen duž celog toka Tamiša u Srbiji. Desetine lokacija dostupnih ili sa vode ili kopna nalaze se bukvalno na svakoj stopi obale na kojoj se ribolovac može smestiti. U daljem toku teksta biće navedene samo one najpoznatije i najposećenije. Zbog obilja lokacija pogodnih za sportski ribolov tok Tamiša u ovoj analizi biće podeljen na osam zona.