Pančevo je gradska sredina u kojoj se reka Tamiš uliva u Dunav. Staze su predviđene na desnoj obali reke, na nasipu koji odvaja Gradsku šumu od Tamiša, ali i na levoj, na keju koji se proteže od mosta, pa skoro do samog ušća Tamiša u Dunav. Staza na desnoj obali Tamiša se proteže od samih svetionika na ušću, pa dalje ispod “novog” puta Pančevo-Beograd, zatim kroz Gradsku šumu do “starog” puta Pančevo-Beograd. Sa te, osnovne, staze se može ući u nekoliko staza kojima je ispresecana Gradska šuma, ali i preći u sam grad Pančevo. Staza Jabuka počinje van sela na obali Tamiša, u zoni restorana Stara koliba, nastavlja dalje kroz samo selo, gde se delom naslanja na samu obalu reke, do samog kraja naselja gde se nastavlja asfaltnim putem do spomenika Stratište na putu Pančevo-Jabuka