I naredna ruta je, takođe vrlo atraktivna, jer se u zoni sela Barande koje je takođe, jednim svojim delom na obali Tamiša, nalazi najveća koncentracija rukavaca, zabarenih tokova, bara, ribnjaka koje su idealne za posmatranje ptica i pružaju mogućnost užuvanja u prirodi na kopnu. Selo Sakule je vrlo blizu Barande, takođe na samoj obali reke i takođe okruženo mnoštvom rukavaca i bara pa sa Barandom čini raj za uživanje u prirodi. Moglo bi se reći da se ova ruta završava kod mosta na putu Kovačica-Farkaždin.