Kroz ovu zonu se može nastaviti šetnja po nasipu sa desne strane reke Tamiš. Ponegde je nasip uz samu reku a ponegde udaljen par desetina metara od glavnog toka ili meandara. Njime se može iči sve do Čente u koju se ulazi sa puta Beograd-Zrenjanin. Prva naselja pored kojih će šetač ili biciklista proći su naselja: Glogonj, i Sefkerin od kojih Glogonj nije na samoj obali Tamiša, dok je Sefkerin jednim svojim delom na samoj obali uz most preko koga prolazi put kojim se ide prema regionalnom putu Beograd Zrenjanin.