Ribnjak Uzdin

Na ovoj lokaciji je zabeleženo preko 150 vrsta ptica. Najviše zastupljene vrste vlažnih staništa (gnjurci, plovuše, čaplje, kormorani, barske koke, šljukarice)

Značajan broj od ovih vrsta su sa crvene liste ugroženih vrsta.

Na ovoj lokaciji se tokom cele godine mogu posmatrati gnezdarice, prolećna i jesenja migracija, zimski gosti.

Zabeležen je značajan broj retkih vrsta.

Veličina populacija i broja vrsta fluktuira u zavisnosti od sezone, vodostaja na ribnjaku i prvenstveno antropogenih uticaja (radova na ribnjaku – pražnjenja bazena, seče trske, itd)