Opštinu Pančevo čine tri mesta: Glogonj, Jabuka i Pančevo.