Ribnjak Čenta

Na ovoj lokaciji je zabeleženo preko 100 vrsta ptica. Najviše su zastupljene vrste vlažnih staništa (gnjurci, plovuše, čaplje, kormorani, barske koke, šljukarice, grabljivice, pevačice vlažnih staništa…), kao ptice livadskih i stepskih staništa.

Značajan broj od ovih vrsta su sa crvene liste ugroženih vrsta.

Na ovoj lokaciji se ptice mogu posmatrati tokom cele godine / gnezdarice, prolećna i jesenja migracija kao i zimski gosti.

Zabeležen je značajan broj retkih vrsta.

Veličina populacija i broja vrsta fluktuira u zavisnosti od sezone, vodostaja na ribnjaku i prvenstveno antropogenih uticaja (radova na ribnjaku – pražnjenja bazena, seče trske, itd).