Jaša Tomić

Jaša Tomić2018-05-23T21:41:57+00:00

Kratka i ne toliko popularna zona do koje se ne može lako doći koja je, samim tim, dostupna uglavnom lokalnim ribolovcima. Love se iste vrste ribe koje se mogu loviti na celom toku: šaran, bela riba i štuka. Reka je u ovoj zoni primetno uža.