Tamiš, na ulazu u Srbiju najpre protiče kroz opštinu Sečanj. Broj stanovnika opštine je oko šesnaest hiljada, raspoređenih u jedanaest naselja (od kojih su ona koja se nalaze na samoj obali Tamiša ili neposredno pored nje boldirana):

Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska i Šurjan

Opština Sečanj ima nepravilan kupast oblik, prostire se na površini od 523 km2 i obuhvata 11 naseljenih mesta. Zahvata teritoriju Srednjeg Banata u porečju Begeja, Tamiša i Brzave. Na severu se graniči sa opštinom Žitište, na severozapadu sa opštinom Zrenjanin, na jugu sa opštinama Kovačica i Alibunar, na jugoistoku sa opštinom Plandište. Istočnu granicu opštine čini državna granica prema Rumuniji. Opština Sečanj je veoma dobro infrastukturno povezana sa susednim opštinama. Najznačajnije sobraćajnice koje prelaze teritorijom opštine su železnički pravac i magistralni put M-7/1 Zrenjanin-Sečanj-Vršac, kao i železnička pruga koja preko Jaše Tomić vodi prema Temišvaru. Zbog teške situacije u železnici ova dva železnička pravca već duže vreme nisu u funkciji, a usled rastućih potreba stanovništva i postejeće privrede pokrajinski i lokalni organi ulažu sve napore kako bi se opet uspostavio putnički i teretni saobraćaj.