Pečena slatina Baranda

Na ovoj lokaciji zabeleženo je preko 160 vrsta ptica. Najviše su astupljene vrste vlažnih staništa (gnjurci, plovuše, čaplje, kormorani, barske koke, šljukarice, grabljivice, pevačice vlažnih staništa…), kao ptice livadskih i stepskih staništa.

Značajan broj od ovih vrsta su sa crvene liste ugroženih vrsta.

Na ovoj lokaciji se tokom cele godine mogu posmatrati gnezdarice, prolećna i jesenja migracija, zimski gosti, gnezdilišne kolonije svih evropskih vrsta čaplji, ibisa (Plegadis falcinellus) i malog vranca (Microcarbo pygmeus), najužnije nacionalno gnezdilište ševarskog trstenjaka (Acrocephalus melanopogon), gnezdilišne populacije brkate senice (Panurus biarmicus), modrovoljke (i crnovratog gnjurca (Podiceps nigricollis) značajne na nacionalnom nivou, kao i značajna migratorna stanica ždralova (Grus grus).

Ovo je Jedno od najznačajnijih biodiverzitetskih vlažnih staništa u Srbiji. Veličina populacija i broja vrsta fluktuira u zavisnosti od sezonskih klimatskih uslova.