Selo Farkaždin se takođe nalazi na jednom od rukavaca Tamiša i zona je poznata po mestima za sportski ribolov. Idvor, koji je zbog Mihajla Pupina turistička lokacija od nacionalnog značaja, nije na samoj obali Tamiša jer se između njega i Tamiša nalazi i reka Tukoš i mnoštvo nedefinisanih vodenih površina. Ovo je svojevrsni prirodni rezervat koji će biti interesantan potencijalnim ekoturistima.