Ribnjak Banatski Despotovac – Sutjeska

Zabeleženo oko 140 vrsta ptica. Najviše zastupljene vrste vlažnih staništa (gnjurci, plovuše, čaplje, kormorani, barske koke, šljukarice, grabljivice, pevačice vlažnih staništa…).

Na ovoj lokaciji se ptice mogu posmatrati tokom cele godine / gnezdarice, prolećna i jesenja migracija kao i zimski gosti.

Zabeležen je značajan broj retkih vrsta.

Veličina populacija i broja vrsta fluktuira u zavisnosti od sezone, vodostaja na ribnjaku (veštačkom jezeru) i prvenstveno antropogenih uticaja (radova na ribnjaku – pražnjenja bazena, seče trske, itd)