Jedna od zona u kojima, u poređenju sa Sefkerinom i Glogonjem, na primer nema toliko popularnih lokacija ali u kojoj se takođe lovi jer su mesta za sporstski ribolov relativno lako dostupna iz Tomaševca, koji je na samoj obali Tamiša. Ovo je zona u kojoj se lovi bela riba, babuška, a ponekad i šaran i štuka.