Ribnjak Baranda

Na ovoj lokaciji zabeleženo je preko 160 vrsta ptica. Najviše su zastupljene vrste vlažnih staništa (gnjurci, plovuše, čaplje, kormorani, barske koke, šljukarice, grabljivice, pevačice vlažnih staništa…).

Značajan broj od ovih vrsta su sa crvene liste ugroženih vrsta.

Na ovoj lokaciji se tokom cele godine mogu posmatrati ptice: gnezdarice, prolećna i jesenja migracija, zimski gosti.

Veličina populacija i broja vrsta fluktuira u zavisnosti od sezone, vodostaja na ribnjaku i prvenstveno antropogenih uticaja (radova na ribnjaku – pražnjenja bazena, seče trske, itd)