1. Marcišoru – Sala MO penzionera, Uzdin
Obeležavanje dolaska proleća – obeležavanje 1.marta

2. Lepa je romunska nošnja – Sala LD „Zec“ Uzdin
Izložba narodne nošnje rumuna Vojvodine i Srbije.

3. Maškovi dani – Kovačica
Festival slovačkih pozorišta Vojvodine.

4. Festival romunske muzike i folklora iz Vojvodine – Uzdin
Danas predstavlja najznačajniju kulturnu manifestaciju Rumuna u Vojvodini. Održava se svake 5 godine.

5. Festival zabavne muzike sa tekstovima na rumunskom jeziku „Mladost peva“ – Uzdin
Festival je internacionalni karakter uz učešćem pevača zabavne muzike iz Rumunije i Republike Moldavije.

6. Etno duga – Uzdin
Manifestacija nošnji,naroda i narodnosti Banata

7. Drumuri de spice – Uzdin
Putevi klasja – festival rumunske poezije.

8. Božićno-novogodičnji vašar – Kovačica
Manifestacija povodom božićnih i novogodišnjih praznika.

9. Crkveni doček nove godine
Pevanje novogodišnjih pesama sa crkvenog zvonika slovačke evangelističke crkve u Kovačici.

10. Kovačički oktobar – Kovačica
Kovačički Oktobar je manifestacija kojom se u Kovačici obeležava oktobar, mesec burne istorije za ovo mesto. U okviru ove menifestacije organizatori priređuju čitam niz zanimljivih sadržaja.

11. Obeležavanje dana rođenja Mihajla Pupina – Idvor
Obeležavanje dana rođenja Mihajla Pupina.

12. Obeležavanja Dana osnivanja Kovačice – Kovačica
Obeležavanja Dana osnivanja Kovačice.

13. Etno kult projekat – Kovačica
“Etno kult projekat” predstavlja likovnu koloniju izviđača slikara.

14. Bostanijada – Idvor
Izložba i takmičenje bostana.