Ruta se proteže od ušća Tamiša u Dunav (nulti kilometar toka Tamiša) pa sve do dvadesetog kilometra koji je između sela Jabuka i Glogonj. Pančevo je najveće naseljeno mesto na obali Tamiša sa centralnom gradskom zonom na stotinak metara od same obale na kojoj se takođe nalaze brojni sadržaji i kulturno-istorijski spomenici, a i samo ušće Tamiša u Dunav je nekoliko stotina metara udaljeno od centra grada pa se zaljubljenicima u reku pruža mnoštvo sadržaja i lokacija za razgledanje i uživanje. Jabuka je takođe na samoj obali jednog od najvećih rukavaca Tamiša pa se u njoj putnik može zadržati i razgledati selo i sve što ono pruža potencijalnom turisti.