Jedna od popularnijih lokacija dostupna sa asfaltnog puta, sa vode, ali i iz samo Farkaždina. na čistini pored mosta je mesto koje mnogi koriste kao svojevrsni kamp na kome provode celo leto i na kome se uvek može videti nekoliko šatora i prikolica. I u ovoj zoni se love smuđ, bela riba, babuška, šaran, štuka i još nekoliko popularnih vrsta koje obitavaju u reci. U ovoj zoni se često organizuju takmičenja, timska i pojedinačna zbog obale pogodne za pristup, organizaciju i podjednak tretman u postavljanje vikog broja takmičara.