Uzdin (mađ. Újozora, rum. Uzdâni) je naselje u Srbiji u opštini Kovačica u Južnobanatskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 2029 stanovnika.

Uzdin se nalazi severno od Kovačice, na udaljenosti od 10 km. Ovo selo pripada Potamiškim naseljima i od ove reke je udaljeno svega 5 km. Izgrađen je na višim delovima lesne zaravni.

Postanak novog naselja Uzdina je u uskoj vezi sa postankom vojne krajine, koja je branila Banat, imajući za granicu Dunav, od Titela do Oršave i Karansebeša, i koja je bila brana za dalje nadiranje Turaka. Austrijski maršal Frančesko je 1724. godine, pored Srba, kolonizirao i Rumune, koji su se bežeći ispred Turskog jarma, spuštali preko Transilvanskih alpa u plodnu Banatsku ravnicu. Kolonizovano rumunsko stanovništvo prvo je naseljeno na mestu današnjeg mesta (tada pustare) Padine oko 1767. Prelazak na današnju lokaciju sela Uzdina, usledio je zbog nepovoljnih uslova za život (nedostatka vode) 1776.

Uzdin je tipično vojvođansko naselje u kojem osnovno zanimanje stanovništva čine ratarstvo i stočarstvo. Poljoprivredna proizvodnja je organizovana na individualnim i društvenim posedima. Uporedo sa ratarskom i stočarskom proizvodnjom, izgradnjom ribnjaka stanovnici Uzdina ostvaruju i uspešnu proizvodnju slatkovodne ribe. Veliko prostranstvo šume i pitoma reka Tamiš pružaju veoma povoljne prirodne uslove za dalji razvoj lova i ribolova, za razvoj lovnog i ribolovnog, izletničkog, tranzitnog turizma.

Pošto je Uzdin dominantno naseljen Rumunima, dominantna vera je pravoslavna. Ovde se nalazi Rumunska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Uzdinu, koja je podignuta 1801. godine od strane doseljenih Rumuna. Spada u najveće i najraskošnije hramove Rumunske pravoslavne crkve u Vojvodini, i danas jedinstveni hram u celom pravoslavlju, sa ikonostasom u bidermajer stilu. Nakon što je delimično stradala u požaru 1850. godine, kada je izgoreo toranj i drvena krovna konstrukcija, crkva je obnovljena 1883. Ikonostas, koji nije oštećen u požaru, oslikao je od 1833. do 1836. godine poznati slikar Konstantin Danil, jedan od najistaknutijih predstavnika bidermajera, stila koji su srpske i rumunski umetnici naučili u Beču, a koji se vezuje prvenstveno za portretsko slikarstvo.

U naselju Uzdin živi 1985 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 41,9 godina (40,4 kod muškaraca i 43,5 kod žena). U naselju ima 846 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,95.