Idući dalje od Sefkerina nailazi se na Opovo, u koje se može, preko postojećih drumskogmosta i ući. Zanimljivo je da su i ova dva, kao i prethodna naselja sva na levoj obali Tamiša, tako da se stazom/nasipom kojim krećete od Pančeva prolazi kroz potpuno nenaseljene oblasti obrasle gustom šumom pa se tako vožnja ili šetnja vrlo brzo po napuštanju Pančeva pretvaraju u pravu ekološku avanturu.

Sa ove staze se mogu, ulaskom u Opovo i Čentu, kao i ranije u Pančevo i obilaziti kulturnoistorijski spomenici tih mesta i, u svakom od njih šetati ili voziti bicikl ulicama ili nasipima (mnogo kraćim) napravljennim sa te, naseljene leve obale Tamiša. Takođe je važno napomenuti da se iz Čente koja je krajnja tačka ove staze, jednom laganom šetnjom (vožnjom) putem dugim 5.5 km može, preko mostova koji su napravljeni preko Tamiša i njegovih rukavaca, doći do Barande i tako povezati sa sledećom zonom.