Pokret gorana i centar volontera Pančevo u radu na realizaciji Projekta „“Eko Tamiš – novi turistički proizvod“ odobren od strana IPA preuzeo je na sebe složen i opsežan zadatak. Zadatak da u zoni Potamišja od granice Srbije sa Rumunijom do ušća Tamiša u Dunav promoviše i razvije nešto novo. To je uvek, u svakom vremenu i na svim prostorima bio težak i mukotrpan posao. Zahtevalo je viziju, energiju i upornost, a te osobine nisu uvek bile cenjene na ovim prostorima.

Šta je to novo u šta se, sa svojim partnerima Regionalnom privrednom komorom Pančevo, Asocijacijom Miltonija i Asocijacijom za razvoj i promociju turizma u županiji Tamiš, upuštaju aktivisti Pokreta gorana i centra volontera Pančevo ? Novo je prepoznavanje novih potreba korisnika turističkih usluga ovog vremena. Nov je drugačiji pristup turizmu, nov je spoj odmora, fizičke aktivnosti, putovanja, ekologije i edukacije.

Zašto kažemo NOVO ?
Zato što se u ovim turbulentnim vremenima sa previše tehnologije a premalo uživanja u slobodnom vremenu, upravo to slobodno vreme i turističke i rekreativne potrebe postaju sve značajnije komponente u svakodnevnom životu.

Turisti ovog vremena tragaju za novim stimulansima, žele da nađu neka nova iskustva i kvalitet kroz ambijent, estetiku i atmosferu. Ti novi trendovi na tržištu turističkih usluga utiču na pojavu turizma posebnih interesa koji se razlikuju od masovnog turizma u tome što postoji fokus na novim oblicima koji imaju potencijal da zadovolje potrebe turista i domaćina, uključujući u te nove oblike i EKO TURIZAM, turizam koji teži zaštiti sredine. i AVANTURISTIČKI TURIZAM, kao svojevrsnu podvrstu ekoturizma koji predstavlja spoj prirode,
sporta, ruralnog i kulturnog turizma.

EKOTURIZAM i AVANTURISTIČKI TURIZAM uključuju i kombinuju fizičku aktivnost turista, kulturnu razmenu i interakciju i kontakt sa prirodom. I dok u razvijenim zemljama ovaj vid korišćenja odmora odavno ima svoje poklonike, može se reči da je u našoj zemlji u povoju
i zato je misija nosilaca ovog Projekta utoliko značajnija i teža.

EKO TURIZAM (“eko” = skraćenica od ‘ekološki’) se odvija u nenarušenim prirodnim područjima i predstavlja oblik turizma koji teži zaštiti životne sredine, poboljšanju kvaliteta života lokalnog stanovništva i edukaciji posetilaca.

U ovoj studiji će biti predstavljen svojevrstan spoj teorijske analize i praktičnih aktivnosti na povećanju mogućnosti formiranja novog turističkog proizvoda i njegovu implementaciju u turistički sistem regiona.