Područje obuhvaćeno projektnim aktivnostima, dolina reke Tamiš, je “kičma” Banata, jer prolazi kroz središte regiona i ceo tok reke pripada regionu, ili je programskim rečnikom, u potpunosti u programskoj oblasti (eligible area). Ovo je jedinstvena prilika projektnim partnerima da razviju i unaprede novi turistički proizvod na celoj dužini toka Tamiša. Takođe, podaci ranije obezbeđeni kroz niz prekograničnih projekta dali su partnerima odličnu podlogu da je njihova misija izvodljiva, društveno-ekonomski opravdana i ekološki prihvatljiva. Broj stanovnika projektnog područja i broj potencijalnih turista i posetilaca daju partnerima još jednu podlogu za uključenje angažovanih aktera i investicija koje bi se mogle realizovati kroz takav izazov i uspostaviti nešto novo što će biti održivo i posluži kao primer za druge.

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese ekonomskom i socijalnom razvoju u dolini reke Tamiš, kičmi Banata, kroz razvoj novog zajedničkog turističkog proizvoda. Opšti cilj projekta će direktno doprineti realizaciji programskog specifičnog cilja “Investicije za rast potražnje lokalnih turističkih mreža i promocije inovativnih turističkih aktivnosti”.

Specifični cilj Projekta je unapređenje kvaliteta turističke usluge i razvoj nove turističke ponude.


Ciljevi projekta će promeniti trenutnu situaciju koju karakterišu:
• stagnacija ekonomskog rasta u ciljnom području
• nepovoljno socijalno stanje izazvano ekonomskom situacijom, depopulacijom i starenjem stanovništva
• neiskorišćeni potencijal za eko turizam detektovan u istraživačkim studijama iz prethodnih projekata
• neprihvatanje turizma kao prioritetnog društveno-ekonomskog zadatka, već samo sporadično i na izolovanim mestima kao “lak”, pojedinačni projekat u ciljnom području bez povezanosti sa istim ili sličnim poduhvatima.

Projekat će omogućiti promene postizanjem sledećih rezultata:
1. Razvijanje novog turističkog proizvoda: “Eko Tamiš: pešačenje, biciklizam, kanu vožnja, sportski ribolov i posmatranje ptica” koji obuhvata celo Potamišje
2. Poboljšanje novog turističkog proizvoda sa pratećom infrastrukturom, njegovo unapređenje detaljno mapiranim staza i ruta u dolini rekeTamiš i uslugama u programskoj oblasti
3. Povećanje kapaciteta zainteresovanih strana u Potamišju za bolju podršku turističkoj ponudi.
4. Promociju novog turističkog proizvoda “Eko Tamiš”.
5. Uspostavljanje i održavanje elektronskog turističkog vodiča.