Neuzina

Zastupljene vrste vlažnih staništa (gnjurci, plovuše, čaplje, kormorani, barske koke, šljukarice).
Značajan broj od ovih vrsta su sa crvene liste ugroženih vrsta.
Na ovoj lokaciji se ptice mogu posmatrati tokom cele godine / gnezdarice, prolećna i jesenja migracija kao i zimski gosti.

Zabeležen je značajan broj retkih vrsta.

Veličina populacija i broja vrsta fluktuira u zavisnosti od sezone, vodostaja na rukavcu i prvenstveno antropogenih uticaja.