U ovoj zoni se vraćamo na mogućnost povezanosti svih pešačko-biciklističkih staza u dolini reke Tamiš. Takođe, ovde imamo jedan novi kvalitet a to je mogućnost šetnje i sa jedne i sa druge strane reke jer postoje odbrambeni nasipi sa obe strane Tamiša. Sa tom napomenom da se turisti moraju informisati o činjenici da se sa jedne strane reke na drugu moguće preči samo na ustavi u Tomaševcu i preko mosta u Sečnju. U ovoj zoni postoji nekoliko staza: Prva je staza “Banatski Despotovac” kojom se može stići do same granice i njena je dužina 24.4 kilometara od početka do kraja, ali se ona može podeliti na dve etape. Od B.Despotovca do Sečnja dužine je 9.2km, a od Sečnja do granice 15.2 kilometara. Druga je staza “Boka” koja je asfaltni put Na žalost, mora s reći da ova pogodnost šetanja nasipima sa obe strane reke postoji od katastrofalnih poplavama koje su 2005. godine pogodile ovaj region.